!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Blommelundsvägen

Garage och parkering

OBS! Från februari 2018 har vi nytt parkeringsbolag och gästparkeringarna är nu betalparkeringar. Vi behöver inte längre parkeringstillstånd för gästparkeringarna, efter bolagsbytet.

 

Priserna gäller för boende i Brf Blommelundsvägen fr april 2018

Hyran för ett garage är 500 kr/mån.

Hyran för parkeringsplats är 225 kr/mån.

Platser tilldelas efter kötid. Bostadsrättshavare och hyresgäster behandlas lika, d.v.s. ingen har någon förtur.

Boende som tidigare inte har någon plats går före boende som redan har en plats.

För externa hyresgäster som inte bor i föreningen tillkommer moms enligt gällande momsregler.

OBSERVERA att garagen alltid skall vara låsta och i de fallen det finns flera lås till garageporten, skall samtliga användas.

OBSERVERA att fordonet som skall stå på parkeringsplats, skall få plats inom strecken och kunna parkera utan att stå ivägen för andra bilar på parkeringen.

Om du vill ställa dig i kö för garage eller p-plats, så kontaktar du vår ekonomisk förvaltare, Fastum. Se kontaktuppgifter under fliken "Allmän information" och rubriken Hyresfrågor (inkl parkering och garage).

 

Vid kontraktsskrivning och vid byte av garage eller parkeringsplats inom området

Fastum tar ut en administrativ avgift för kontraktsskrivning, vilket debiteras hyresgästen (medlemmen/hyresgästen) vid förstkommande fakturering. Kostnaden i nuläget är 390kr/kontraktskrivning (gäller också vid byte). 

 

Uppsägning av garage och parkeringsplats

Skriftlig uppsägning av garage och parkeringsplats, skickas till vår ekonomiska förvaltning Fastum UBC Förvaltning AB, se adress under "Allmän information - Ekonomisk förvaltning". Uppsägningstiden är tre (3) hela kalendermånader. Tänk på att säga upp i god tid.

 
Observera att nycklar skall återlämnas senast vid uppsägningstidens slut, för att undvika ytterligare en månads debitering. Se under Kontakt i kolumnen till vänster, vem i styrelsen som är nyckelansvarig. 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion