!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Blommelundsvägen

Bo i bostadsrätt

Bostadsrätt är en boendeform där du själv är med och äger huset du bor i. 

Bostadsrätten innebär också ansvar att tillsammans med övriga medlemmar ta väl hand om den egna bostaden och de utrymmen, inne och ute, som föreningen disponerar gemensamt.

En bostadsrättsinnehavare måste vara medlem i föreningen och som bostadsrättsinnehavare måste du ta hänsyn till föreningens regler (stadgarna) och lagar som reglerar boendeformen bostadsrätt. Förenklat innebär det att du ansvarar för din lägenhet medan bostadsrättsföreningen ansvarar för fastigheten som fasad, förråd, trapphus, gård, skötsel och underhåll.

En viktig skillnad mellan bostadsrätt och hyresrätt är att man som bostadsrättsinnehavare har nyttjanderätt till en viss lägenhet på obegränsad tid. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten och lägenheterna.

Föreningsstämma hålls en gång per år och är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Stämman väljer styrelse, revisorer samt valberedning.

Du har stor möjlighet att påverka ditt boende. Som medlem kan du lämna förslag (motion) till föreningsstämman. Om tillräckligt många stödjer förslaget (majoritet) blir detta beslutat. Det kan röra frågor om boendemiljö, service, renovering eller andra boendefrågor. Vissa förslag kan medföra ökade kostnader vilket gör att månadsavgiften måste höjas, men möjligheten att kunna påverka sitt boende är värt mycket för många.

Bostadsrätt är en boendeform som har funnits i Sverige sedan slutet på 1800- talet. Den första bostadsrättslagen kom 1930. En ny bostadsrättslag kom 1971 och nuvarande lag är från 1991. Vissa förändringar till nuvarande lag gjordes 2003.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion