!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Blommelundsvägen

Allmän information

Praktisk information om Brf Blommelundsvägen och dess omgivning

 

Andrahandsuthyrning
Föreningen följer hyreslagen och tillåter andrahandsuthyrning vid goda skäl. Uthyrning skall beviljas av styrelsen i förväg och gäller i upp ett år. Föreningen tar ut en avgift av medlemmen vid godkänd andrahandsuthyrning. 

 

Bomnycklar
Den vanliga hemnyckeln fungerar till områdets två yttre bommar.

 

Bostadsrättstillägg

Ägare till bostadsrätt är skyldig att ha bostadsrättstillägg i hemförsäkringen.

 

Brandvarnare
Kontrollera regelbundet funktionen av din brandvarnare.

 

Bredband
Det finns bredbandsuppkoppling till varje lägenhet, internetkostnad ingår ej i månads-/hyresavgiften. Var och en får själva ansluta sig till valfri internetleverantör.

 

Brevlåda
Varje lägenhet har en brevlåda. Kolla så att rätt namn står på just din brevlåda, viktigt att följa ordningen av lägenhetsnr. Om det står fel, så kontakta ansvarige för ändring - se vem under rubriken "Kontakt".

 

Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen sköts av Fastum. Meddelande om pantsättning skickas till Fastum UBC Förvaltning AB, Kundsupport, Box 35, 101 20 Stockholm.

 

Fakturering till föreningen/Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen sköts av Fastum. Fakturor skickas till

Brf Blommelundsvägen
Fack 55897037
R855
106 37 STOCKHOLM

alternativt via e-post till

standard.mailinvoice@postenscanning.se

 

Fastighetsförvaltning och felanmälan
Fastigheten förvaltas av Svefab
E-post info@svefab.com
Telefon
020 - 54 40 22
Hemsida www.svefab.com 

 

Fastighetsförsäkring

Brf Blommelundsvägen har fastighetsförsäkring hos Nordeuropa Försäkring AB och de anlitar sig av ett fristående skaderegleringsbolag: Nordic Loss Adjusting AB (NLA).

Kontakt vid skador på fastigheten
Nordic Loss Adjusting AB
Box 1141, 171 22 Solna

Telefon 08 - 411 11 60
Fax 08 - 501 271 03

Journummer vid skador efter kontorstid 08 - 657 64 31

Mail info@nlaab.com

 

Föreningslokaler
Föreningen har inga allmänna lokaler såsom hobbyrum eller liknande. 

 

Förråd
Till varje lägenhet finns ett förråd. Till varje atriumhus finns även ett gemensamt förråd för cyklar och barnvagnar. Cykel- och barnvagnsförrådet finns i anslutning till husets övriga förråd. 

 

Förskola 
Förskolan Karusellen finns på Maria Krantzons väg, bakom höghuset.

 

Garage & Parkering
Det finns både garage och parkeringsplatser att hyra i föreningen, det är för närvarande kö. Observera att platserna gäller för fordon som är registrerade som personbilar/mc. Kontakta Fastum vid intresse av att hyra (se under rubriken "Hyresfrågor", vem du skall kontakta).

 

GDPR
Se information om hur bostadsrättsföreningen hanterar GDPR, i ett underlag under Dokumentarkiv i kolumnen till vänster. Samtliga boenden i augusti 2018, har fått dokumentet i sina resp brevlådor och informationen skrevs i föreningens grupp på Facebook.

 

Grannintyg
Förändringar som ligger i anslutning till dina närmsta grannar, ex upphöjd trall etc, behöver godkännas av dessa grannar. Använd "Grannintyg" som finns i Dokumentarkivet, se kolumn här till vänster.

 

Gästparkering

Observera att gästparkeringarna är endast för gäster, ej för boende i området. 

Parkeringsbolaget P-Service bevakar våra gästparkeringar, som numera är betalparkeringar.

Mera om bolaget hittar du på http://www.pservice.se och du når dem på telefonnummer dygnet runt, 0771 - 77 11 00.

 

Hemförsäkring

Hemförsäkring tecknar varje hushåll med valfritt försäkringsbolag. Observera att Bostadsrättstillägg skall ingå.

 

Hyresfrågor (inkl parkering och garage)

I nuläget har vi ingen person att hänvisa till på Fastum. Om du behöver komma i kontakt med vår ekonomiska förvaltare, så kan du kontakta Fastum Servicecenter

E-post kundsupport@fastum.se

Telefon 90 220

Ringer du från uttalandet +46 8 502 573 40 

Öppettider
Måndag – fredag kl 7.30–16.00

 

In- och utträdesansökan
Ansökan skickas till föreningen och återfås efter godkännande. Underlagen skickas sedan av mäklare vidare till ekonomiska förvaltaren Fastum UBC Förvaltning AB, Kundsupport, Box 35, 101 20 Stockholm.

 

Juridisk person
Juridisk person godkänns inte som medlem.

 

Kabel TV
Föreningen är ansluten till Com Hem och i månads-/hyresavgiften ingår basutbudet https://www.comhem.se/ 

 

Klassificering
Bostadsrättsföreningen är en äkta bostadsrättsförening.

 

Köpcentrum
Vid Glädjens trafikplats (rondellen) finns ett mindre köpcentrum med matbutik och postkontor. Väsby centrum på andra sidan av motorvägen, erbjuder ett stort urval av olika butiker varav två stora livsmedelsbutiker.

 

Lekplatser
På Blommelundsvägen finns en mindre lekplats på gräsytan mellan hus 13, 15, 17 och 19. På Maria Krantzons väg finns en större lekpark med stora grönytor, nedanför hus 11.

 

Lokal på Maria Krantzons väg 3 (runda huset) 
Hyresgästernas lokal för boende på Maria Krantzons väg och Blommelundsvägen finns att hyra för 200kr samt 500kr i deposition och uppvisande av gällande hemförsäkring. Lokalen rymmer 25-30 personer för bordsdukning (fika/middag). Bokning sker på telefonnummer 072 - 878 78 56.

 

Medlemsavgifter

Utdrag ur styrelsemötesprotokollet 2/2018 ang avgifter

Den ekonomiska förvaltningen föreslår styrelsen att höja årsavgiften med 5% från april 2018 för att täcka föreningens kostnader. Styrelsen beslutade enhälligt anta den ekonomiska förvaltningens förslag.

Medlemsavgiften per månad efter höjning 43:34kr/m2.

 

Pantsättning
Den ekonomiska förvaltningen sköts av Fastum. Meddelande om pantsättning skickas till Fastum UBC Förvaltning AB, Kundsupport, Box 3118, 169 03 Solna.

 

Reparationer och underhåll
Se Årsredovisningar.

 

Soprum & avfallssortering

Det finns två soprum, ett vid hus 3 och ett vid hus 13. Sortera soporna, platta till kartonger etc innan du kastar dem i kärlen. Notera vilka kärl som du skall lägga de olika avfallen i, ex de bruna kärlen till matavfall, de blåa till kartong/papper/plast/metall etc. Större avfall skall inte ställas i soprummen, du kan köra det till SÖRAB som ligger vid Väsby Brandstation.
Det finns även möjlighet att lägga trädgårdsavfall vid de nedre garagen, inhägning mot gatan. Se skyltning på plats.

 

Skyddsrum

Närmaste skyddsrummen finns på Maria Krantzons väg nummer 24, 25 och 26, se bild nedan

 

Städning - Städning av trapphus och atriumgårdar
AMK Städservice AB
Adress Eriksrogränd 1, 194 36 Upplands Väsby
Telefon 08 - 590 936 85 alt 073 - 600 48 41
E-post anita.katila@amkstadservice.se
Hemsida www.amkstadservice.se

 

Trädgårds- och vinterunderhåll
Lövhagen Mark & Trädgård
Adress Lövhagsvägen 3, 194 92 Upplands Väsby
Telefon 08 - 514 414 51
E-post info@lovhagenmark.se
Hemsida www.lovhagenmark.se

 

Tvättstuga
Föreningen har ingen gemensam tvättstuga. I alla lägenheter finns möjlighet att installera tvättmaskin i badrummet.

 

Vatten och värme
Kostnad för vatten och fjärrvärme ingår i avgiften.

 

Vinterunderhåll
Se under rubriken Trädgårds- och vinterunderhåll.

 

Våtrumscertifikat
Se under fliken "Våtrumsregler" och fliken "Mäklarinformation".

 

Övrigt - Fyrverkerier

Inga fyrverkerier i bostadsområden.

Varje år skadas både barn, vuxna och djur av fyrverkeripjäser, med bland annat avsprängda fingrar, hörsel- och synskador som följd. Det har också hänt att raketer har träffat uteplatser, balkonger och farit in genom fönster och inneburit omfattande bränder och skador. Ofta utsätts också både människor och djur för onödigt lidande.

Smällare är helt förbjudna sedan flera år tillbaka. Det krävs polisens tillstånd för att använda fyrverkerier på offentlig plats, undantag gäller nyårsafton. Visa hänsyn, alltid. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda, samt att fyrverkerier skräpar ned i vår natur.

Så kom ihåg; inga fyrverkerier i bostadsområdet.

 

 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion