!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Blommelundsvägen

Ordningsregler

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt.

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler

Ansvar för ordningen 

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Det innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar och alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har Du frågor

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Motorfordon och parkering

 • Inom området får trafik endast förekomma i samband med i- och urlastning. Parkering under andra omständigheter är inte tillåten inom området.
 • Respektera gästparkeringsplatserna och deras ändamål.
 • Parkeringsförbud gäller inom hela området.
 • Mopedkörning inom området är inte tillåtet.
 • Vid flyttning, om du är rörelsehindrad eller vid transport av tunga och skrymmande laster, är det tillåtet att köra i området. Kör sakta och avlägsna bilen så fort du är klar.
 • OBSERVERA att garagen alltid skall vara låsta och i de fallen det finns flera lås till garageporten, skall samtliga användas.

Trädgård och fastighet

 • Du svarar för att trädgården runt huset och uteplatsen hålls i god ordning. Du har inte rätt att göra förändringar av husets yttre eller av trädgården utan att ha tillstånd av styrelsen. Förändringar av staket och andra liknande fasta installationer kräver styrelsens samtycke. Du kan annars tvingas att på egen bekostnad ta bort det du har byggt.
 • Det är tillåtet att ha mindre pool på tomten. Tänk på att placera den så att vattnet rinner bort från huset och ned i gräs/jord (och alltså inte ner i husgrunden).
 • Du är ansvarig för att vårda lägenheten invändigt samt även för skötsel av egen tomt och staket.
 • Klippa gräset, beskära buskar och rensa ogräs.
 • För allmän trivsel och god sämja bland alla boenden ska vi vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.

Störningar

 • För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse av styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i trädgårdar och på gemensamma ytor.
 • Informera dina grannar om du ska ha fest.
 • Husdjur ska vara kopplade i bostadsområdet och hållas under uppsikt så att de inte stör eller förorenar.
 • Vet du om att du kommer att föra oväsen, så sätt upp en lapp så att dina grannar vet om det. Då har de flesta en större toleransnivå och förståelse för det som sker.
 • Upplever du något som störande eller besvärande, så tala alltid först med grannen ifråga, innan du för ärendet till styrelsen. I nästan alla fall går det att lösa om du berättar att du blir störd

Miljö

 • Respektera regler för soprum och källsortering. Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i restavfall. Allt som det inte finns markerade kärl för ansvarar du själv för att transportera bort. Slarv gällande sopsortering kostar föreningen mycket pengar.
 • Sopkärl/inkast får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i soprummet. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan skadas.
 • Det är förbjudet att tvätta bilar inom föreningens område.
 • Rökförbud gäller i alla glasgårdarna, och vid in-/utgångarna samt andra gemensamma utrymmen. 
 • Iaktta aktsamhet om du röker utomhus. Dina grannar kanske inte uppskattar att röken kommer in till deras lägenhet.
 • Släng inte fimpar på marken. Ta hand om dit eget skräp.
 • Iaktta aktsamhet vid grillning. Tänk också på att oset kan ta sig in till dina grannar.

Bostaden

 • Tänk på att du inte får hyra ut din bostad i andra hand utan styrelsens medgivande
 • När det gäller väsentliga förändringar i lägenheten måste du få styrelsens godkännande. Detta gäller också om du vill sätta upp markiser.
 • När du skall installera tvätt- eller diskmaskin, låt en fackman göra detta.
 • För den som har uteplats i anslutning till sin bostadsrätt/lägenhet får inte ändra eller utöka den utan ett tillstånd från styrelsen. Har du frågor kring trivselreglerna, eller hur de ska tolkas, är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Övrigt - Fyrverkerier

(denna punkt är ej en del av ovanstående som beslutades vid föreningsstämman i juni 2013, men efter samtal och diskussioner med boende i området, så är följande konstaterad som en stark önskan hos många);

Inga fyrverkerier i bostadsområden.

Varje år skadas både barn, vuxna och djur av fyrverkeripjäser, med bland annat avsprängda fingrar, hörsel- och synskador som följd. Det har också hänt att raketer har träffat uteplatser, balkonger och farit in genom fönster och inneburit omfattande bränder och skador. Ofta utsätts också både människor och djur för onödigt lidande.

Smällare är helt förbjudna sedan flera år tillbaka. Det krävs polisens tillstånd för att använda fyrverkerier på offentlig plats, undantag gäller nyårsafton. Visa hänsyn, alltid. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda, samt att fyrverkerier skräpar ned i vår natur.

Så kom ihåg; ta hänsyn och undvik fyrverkerier i bostadsområdet.

                                                                                                       

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar och gällande lagstiftning.

Ordningsreglerna beslutades av föreningsstämman som hölls den 17 juni 2013.

Ordningsregler

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion