!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Blommelundsvägen

Andrahandsuthyrning

Du måste ansöka innan uthyrning och ha tillstånd av styrelsen för att få hyra ut din bostad i andra hand. 

Andrahandsuthyrning tillåts endast vid speciella behov så som tillfälligt arbete/studier på annan ort, provboende med sambo eller andra särskilda familjeförhållanden. En andrahandsuthyrning är av tillfällig karaktär och tillstånd beviljas för ett (1) år åt gången. Eventuell förlängning godkänns endast vid synnerliga skäl t.ex. studier på annan ort.

Den som hyr ut i andra hand har huvudansvaret gentemot föreningen under hela uthyrningsperioden och ansvarar för att hyresgästen informeras om bostadsrättsföreningens stadgar, ordningsregler etc samt att avgifterna betalas in i tid.

En avgift på 4.000 kronor tas ut vid uthyrning av bostadsrätt. Gäller ej hyresrätt.

Ladda ner blankett för att söka tillstånd för uthyrning i andra hand. Denna ska sedan lämnas till styrelsen för granskning innan eventuell uthyrning sker.

Ansökan om uthyrning i andra hand

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion