!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Blommelundsvägen

Störningar i boendet

Stör dina grannar?

En bostadsrättsförening speglar ofta ett tvärsnitt av samhället och vi måste acceptera människors olikheter och egenheter. Ibland blir det avvikande en belastning för andra och det kan då bli fråga om en störning, även i juridisk mening.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för boendemiljön och är skyldig att se till att medlemmarna inte utsätts för störningar som de skäligen inte ska behöva tåla (7 kap 9 § bostadsrättslagen). Denna skälighetsbedömning är ofta svår att göra i praktiken och vad som bör tålas kan många gånger först avgöras vid prövning i domstol. Om du som granne blir störd måste du våga ställa upp i domstol och vittna om problemen om problemen fortgår. Det finns störningar som kan vara skäl till att en bostadsrättshavare sägs upp från föreningen.

Åtgärdstrappa:

  1. Berätta för din granne att du blir störd
  2. Skriv ner när störningarna inträffar och vad de handlar om (se störningslista)
  3. Finns det fler grannar som blir störda?
  4. Informera styrelsen och bifoga dina anteckningar om störningarna

Styrelsen:

  1. Pratar med den som stör
  2. Om störningarna inte upphör skickas en skriftlig begäran om rättelse
  3. Fortsätter allvarliga störningar så att det kan bli tal om uppsägning

Uppsägningsförfarandet

1. Styrelsen måste dokumentera störningarna noga, gärna med underskrifter och vittnen.

2. Uppsägning får göras bara om bostadsrättshavaren utan dröjsmål låter bli att vidta rättelse efter tillsägelse från styrelsen.

3. De sociala myndigheterna ska uppmärksammas på den enskilde bostadsrättshavarens situation.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion