!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Blommelundsvägen

Mäklarinformation

Välkommen till vår informationssida, här finns grundläggande information om vår förening. Om du saknar något, ber vi dig kontakta föreningens styrelse (se "Kontakt" i kolumnen till vänster).

 

Andrahandsuthyrning

Föreningen följer hyreslagen och tillåter andrahandsuthyrning vid goda skäl. Uthyrning skall beviljas av styrelsen i förväg och gäller i upp ett år. Föreningen tar ut en avgift av medlemmen (gäller ej hyresgäster) vid godkänd andrahandsuthyrning. 

 

Ansökan om inträde/medlemskap för köpare (samt utträde för säljare)

Ansökan om inträde/medlemskap vid köp av bostad inom föreningen, skickas postledes tillsammans med aktuella kreditupplysningar (UC med information om sannolik betalningsförmåga sk "Scoring" eller "Kreditstatus", max två månader gamla) på samtliga sökanden, till föreningens postadress - se aktuell adress under rubriken KONTAKT. För snabbare hantering, skicka med svarskuvert med porto samt kopior på ansökan och överlåtelseavtal.

Observera att vi hanterar medlemsansökningar vid våra styrelsemöten, se kalendern på startsidan. Vi behöver ha tillgång till samtliga underlag i god tid innan möten, minst en vecka innan utsatt datum för styrelsemötet.


Ansökan återfås efter godkännande och mäklaren skickar sedan underlagen vidare till ekonomiska förvaltaren Fastum UBC Förvaltning AB, Kundsupport, Box 35, 101 20 Stockholm.

 

Avgiftsfrågor (inkl parkering och garage)

Sara Ericson på Fastum
E-post sara.ericson@fastum.se

Telefon 08 - 50 60 47 05

Tider Vardagar kl 08.00 - 09.00 och kl 16.00 - 17.00

Medlemssavgiften per månad ligger för närvarande på 43:34kr/m2 (juni 2018). 

För att ha en budget i balans har styrelsen på uppmaning av vår ekonomiska förvaltare, beslutat om en årlig höjning på ca 2 %. 

 

Bostadsrättstillägg

OBS! Ägare till bostadsrätt är skyldig att ha bostadsrättstillägg i hemförsäkringen. 

 

Bredband

Det finns bredbandsuppkoppling till varje lägenhet, internetkostnad ingår ej i månads-/hyresavgiften. Var och en får själva ansluta sig till valfri internetleverantör.

 

Brevlåda
Varje lägenhet har en brevlåda. Kolla så att rätt namn står på just din brevlåda, viktigt att följa ordningen av lägenhetsnr. Om du är ny i bostadsrättsförening, så kontakta ansvarige för ändring av din brevlåda - se vem under rubriken "Kontakt".

 

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Fastum. Meddelande om pantsättning skickas till Fastum UBC Förvaltning AB, Kundsupport, Box 35, 101 20 Stockholm.

 

Fastighetsförvaltning och felanmälan

Fastigheten förvaltas av Svefab
E-post info@svefab.com
Telefon
020 - 54 40 22
Hemsida www.svefab.com 

 

Fastighetsförsäkring

Brf Blommelundsvägen har fastighetsförsäkring hos Nordeuropa Försäkring AB och de anlitar sig av ett fristående skaderegleringsbolag:

Nordic Loss Adjusting AB (NLA).

Kontakt vid skador på fastigheten
Nordic Loss Adjusting AB
Box 1141, 171 22 Solna

Telefon 08 - 411 11 60
Fax 08 - 501 271 03

Journummer vid skador efter kontorstid 08 - 657 64 31

Mail info@nlaab.com

 

Föreningslokaler

Föreningen har inga allmänna lokaler såsom hobbyrum eller liknande. 

 

Föreningens omfattning

Föreningen äger fastigheten Upplands Väsby Skälby 1:11. Bostadsrättsföreningen består av tio atriumhus och två äldre hus. De äldre husen tillhörde den tidigare vårdinrättning som låg på området och är K-märkta (läs mer här). Atriumhusen byggdes till bostadsmässan Bo85 (som var den första renodlade bostadsmässan i Sverige). Varje atriumhus består av 5-9 lägenheter, placerade i U-form kring en inglasad gård.  Lägenheterna är i markplan och souterräng (en trappa ned). I föreningens hus finns 79 lägenheter. Under våren 2018 färdigställdes ytterligare nio (9) lägenheter. Mässan har satt sin prägel på lägenheterna som är unika till sin utformning.

 

Förråd

Till varje lägenhet finns ett förråd. Till varje atriumhus finns även ett gemensamt förråd för cyklar och barnvagnar. Cykel- och barnvagnsförrådet finns i anslutning till husets övriga förråd. 

 

Garage & Parkering

Det finns både garage och parkeringsplatser att hyra, det är för närvarande kö. Kontakta Fastum vid intresse av att hyra/ställa dig i kö. 

Fastum tar ut en administrativ avgift för kontraktsskrivning av garage eller parkeringsplats, vilket debiteras hyresgästen (medlemmen) vid förstkommande fakturering. Kostnaden i nuläget (våren 2018) är 390kr/kontraktskrivning. 

 

GDPR
Se information om hur bostadsrättsföreningen hanterar GDPR, i ett underlag under Dokumentarkiv i kolumnen till vänster. Samtliga boenden i augusti 2018, har fått dokumentet i sina resp brevlådor och informationen skrevs i föreningens grupp på Facebook. 

 

Grannintyg
Förändringar som ligger i anslutning till dina närmsta grannar, ex upphöjd trall etc, behöver godkännas av dessa grannar. Använd "Grannintyg" som finns i Dokumentarkivet, se kolumn här till vänster. 

 

Hemförsäkring

Varje hushåll tecknar egen hemförsäkring med valfritt försäkringsbolag. Hemförsäkringen skall även innehålla ett bostadsrättstillägg, vilket bostadsrättsägare är skyldiga att ha.

 

In- och utträdesansökan, godkända

Skickas till ekonomiska förvaltaren, Fastum.

 

Juridisk person
Juridisk person godkänns inte som medlem.

 

Kabel TV

Föreningen är ansluten till Com Hem och i den månatliga medlemsavgiften ingår basutbudet https://www.comhem.se/ 

 

Klassificering

Bostadsrättsföreningen är en äkta bostadsrättsförening

 

Kreditupplysning

Föreningen skall alltid ha in en kreditupplysning/UC i samband med medlemsansökan.

 

Köpcentrum

Vid Glädjens trafikplats (Rondellen) finns ett mindre köpcentrum med livsmedelsbutik och postservice. I Väsby centrum på andra sidan motorvägen, finns ett stort urval av olika butiker varav två stora livsmedelsbutiker. Ett par kilometer söderut finns Bredden/Infra City, ett större område med butiker som t.ex. Bauhaus, Mio möbler, Rusta m.m.

 

Medlemsansökan

Medlemsansökan vid köp av bostad, behandlas vid styrelsemöten, se datum i kalendern. Samtliga underlag skall finnas med vid ansökan, för att undvika att fördröja handläggningen. Var noga med att UC  innehåller all information vi behöver, se information under rubriken "Ansökan om inträde/medlemskap för köpare (samt utträde för säljare)" längre upp. UC får vara högst två månader gammal.

 

Medlemsavgift

Medlemssavgiften per månad ligger för närvarande på 43:34kr/m2 (juni 2018). 

 

Mäklarbild

För att underlätta vårt arbete och för att påskynda den kommande hanteringen av medlemsansökan ber vi mäklaren kontakta vår ekonomiska förvaltare för att få ut mäklarbilden inför försäljning. För att lämna ut mäklarbilden behöver vår ekonomiska förvaltare en fullmakt från medlemmen/säljaren. Tecknad fullmakt skickas till ekonomiska förvaltaren.

Mäklaren kan beställa en mäklarbild hos Fastum här https://www.fastum.se/1798-page-maklare- eller mejla förmedlingsuppdraget till kundsupport@fastum.se. Kostnaden betalas av mäklaren.

 

Objektet

Fastighetsbeteckning: Upplands Väsby Skälby 1:11
Adress: Blommelundsvägen 1-23 (ojämna nummer)
Kommun: Upplands Väsby
Ägare: Bostadsrättsföreningen Blommelundsvägen
Vatten och avlopp: Egen anslutning
Byggnader: 12 bostadshus med suterräng och 1 – 2 våningar. Ca 40 garage samt parkeringsplatser.
Byggnadsår: de 10 atriumhusen är byggda 1984-85. De K-märkta husen är från början av seklet.
Area: Bostäder 5 544 kvm
Lägenheter: 8 st, 1 rok – 4 rok 
Standard: modern
Hiss: finns ej
Sophantering: Separata sophus med sopsorteringskärl

 

Pantsättning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Fastum. Meddelande om pantsättning skickas till Fastum UBC Förvaltning AB.

 

Reparationer och underhåll

Se Årsredovisningar.

 

Soprum & avfallssortering

Det finns två soprum, ett vid hus 3 och ett vid hus 13. Sortera soporna, platta till kartonger etc innan du kastar dem i kärlen. Notera vilka kärl som du skall lägga de olika avfallen i, ex de bruna kärlen till matavfall, de blåa till kartong/papper/plast/metall etc. Större avfall skall inte ställas i soprummen, du kan köra det till SÖRAB som ligger vid Väsby Brandstation.

 

Skyddsrum

Närmaste skyddsrummen finns på Maria Krantzons väg nummer 24, 25 och 26, se bild nedan

Sociala medier

Föreningen har en sluten grupp på Facebook för de boende i föreningen, ansök och ta del av mycket information som sker mellan medlemmar/hyresgäster och från styrelsen - Gruppen på FB hittar du här Brf Blommelundsvägen.

 

Stadgar

Våra stadgar finns under rubriken Dokumentarkiv i kolumnen till vänster.

 

Teknisk- och ekonomisk förvaltning

Föreningen köper all förvaltning av externa leverantörer. Se under respektive rubrik Ekonomisk förvaltning och Fastighetsförvaltning.

 

Tomt

Bostadsrättsinnehavaren har nyttjanderätt till viss mark i anslutning till lägenheten (innanför staketet). Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att sköta om den marken. Inga förändringar är tillåtna utan styrelsens godkännande. Ansök i god tid, då ärenden endast handläggs vid styrelsemöten.

 

Tvättstuga

Föreningen har ingen gemensam tvättstuga. I alla lägenheter finns möjlighet att installera tvättmaskin i badrummet.

 

Uteplats

Se under rubriken Tomt.

 

Vatten och värme

Kostnad för vatten och fjärrvärme ingår i avgiften.

 

Visning av lägenhet inför försäljning

Meddela i god tid till aktuell kontaktperson i styrelsen (se under fliken KONTAKT i kolumnen till vänster), när ni har tänkt att ha visning, datum och tid. En representant från styrelsen kommer, i mån av tid, och hjälper till att besvara frågor från besökare.

 

Våtrum

Vid försäljning av lägenhet med renoverad våtrum, måste våtrumscertifikat samt datum för renovering, delges mäklare/köparen. Om underlag ej finns, måste mäklare/köpare informaras om detta. 
 

Årsredovisning

Föreningens årsredovisningar finns att ladda ned från Dokumentarkiv till vänster, se under resp års-mapp.

 

Ändamål

Lägenheterna ska användas som permanentbostad.

 

Överlåtelse- samt pantsättningsavgifter

För arbete med överlåtelse av bostadsrätt får överlåtelseavgift tas ut med 2,5% av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Köparen svarar, enligt stadgarna, för att överlåtelseavgiften betalas.
För arbete med pantsättning av bostadsrätt tas en pantsättningsavgift ut med 1% av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. Vid frågor kontaktar ni vår ekonomiska förvaltning.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion